Upravni odbor

PREDSEDNIK:
Ivan Gruden

IZVRŠILNI ODBOR:
Tajnik: Igor Sever
Blagajnik: Urška Krečič
Član: Lovrenc Gregorc
Član: Danilo Pudgar

NADZORNI ODBOR:
Matjaž Trošt
Erik Simonič
Marko Vovk

ČASTNO RAZSODIŠČE:
mag. Alojz Likar
Suzana Kugonič
Zalka Bolčina