Kadrovski tečaji

Obvestilo predsednika društva SD AJdovščina o spremembah usposabljanju na področju alpskega smučanja

Spoštovani.

Zakon o športu, ki kot bazičen zakon opredeljuje delovanje civilne športne sfere je bi sprejet v državnem zboru Republike Slovenije 30. maja 2017. Veljati je začel 24. junija 2017.

Dne 26. junija 2017 smo na SZS s strani MIZŠ, Direktorata za šport prejeli dopis – Pravna razlaga določb novega Zakona o športu (ZSpo-1) glede veljavnosti in izvajanja programov usposabljanj za strokovno delo v športu, potrjenih na podlagi starega Zakona o športu (dopis je priponka sporočila).

V dopisu odgovorni na MIZŠ pojasnjujejo, da novi Zakon o športu za razliko od starega (trostopenjskega) uvaja dvostopenjsko usposabljanje. Ker prva stopnja (Učitelj 1) že po starem zakonu ni omogočala samostojnega dela v športu, jo novi Zakon torej izključuje. To pomeni, da so potrjeni programi usposabljanja veljavni do 24. 6. 2019 oziroma do vložitve novih programov. V praksi to pomeni, da se tistim, ki so si pridobili strokovno usposobljenost na prvi stopnji ne dovoli poučevanja (delo bodo lahko še naprej opravljali kot pomočniki) strokovna usposobljenost pa se jih ne odvzame in tako so še naprej lahko člani ZUTS Slovenije.

Na podlagi zgoraj navedenega bodo vsi tisti, ki imajo pridobljeno strokovno usposobljenost Učitelj alpskega smučanja mlajših otrok (UASMO) in Učitelj alpskega smučanja 1 (U1) – imetniki diplom in tisti, ki jim za izdajo potrdila manjka samo dokazilo o dokončanju najmanj 3. letne poklicne šole lahko pristopili oziroma imeli pravico direktnega pristopa na premostitveni modul U2.
OPOMBA: Premostitveni modul se bo izvajal le v prehodnem obdobju do 24. 6. 2019. Prav tako se t.i. premostitveni modul izvaja za vse komisije ZUTS Slovenije.

Obveznosti kandidata na t.i. na premostitvenem modulu:
– praktični del dela na snegu 4 dni.
– Izpitni dan – praktično bo organiziran centralno, vendar ločeno od vsebin preverjanja kandidatov, ki opravljajo obveznosti po programu U2.
– Teoretično predavanje Tehnika in metodika se bo izpeljala v času 1 ure pred pričetkom praktičnega dela na snegu. Sledi praktično delo na snegu. Po končanem delu na snegu se realizirajo video-analize.

Termini prijavljenih tečajev – t.i. premostitvenih modulov bodo objavljeni na naši spletni strani http://www.sloski.si/ZUTS/Kadrovski-tecaji.
Prav tako vam za lažjo razjasnitev kot priponke pošiljamo dokumente, ki še dodatno razjasnjujejo nastalo situacijo.

Za kakršno koli dodatno razjasnitev napisanega sem vam na voljo tudi na GSM 031 308 176 (Ivan Gruden).

S spoštovanjem.

Ivan Gruden, predsednik SD Ajdovščina in vodja referata ZUTS

Priloge:
Pravna razlaga določb ZŠp-1
Obvestilo OO ZUTS
Konkreten primer vsebin organizacije kadrovskih tečajev sezona 2017/2018